Contactpersoon Rutger Tulner
Functie Operationeel directeur
Bij Makelaars Netwerk zijn 350 makelaars aangesloten om woningen te taxeren en te ondersteunen wanneer deze verkocht worden. Makelaars Netwerk begon als een klein bedrijf, maar zag een kans in de markt van bijzonder beheer. De services van Makelaars Netwerk zijn uitgebreid: van taxaties en verkooptrajecten tot ondersteuning bij executieveilingen voor banken en grote opdrachtgevers, waarbij ze de meest uitdagende klussen niet schuwen. Maar waarbij wel constant geanticipeerd moet worden op de woningmarkt: ‘De markt verandert continu, de woningmarkt is nu heel anders dan een jaar terug. En dat vraagt om flexibiliteit van onze organisatie, personeel en onze systemen,’ vertelt Rutger Tulner.

De uitdaging

Rutger Tulner is operationeel directeur bij Makelaars Netwerk. Het bedrijf is gespecialiseerd in het bijzonder beheer van woningen. Het is van groot belang dat een woning goed te koop wordt gezet als de situatie daarom vraagt. Dit vraagt om uitgekiende marketing en expertise van makelaars. In zulke gevallen kan een eventuele veiling worden voorkomen en zal de opbrengst het hoogst zijn. Om te voorkomen dat hypotheekverstrekkers woningen veilen en de woningen veel minder opleveren dan ze waard zijn, ontwikkelde Rutger voor Makelaars Netwerk een module om de banken hierin te ontzorgen. Hij vertelt: ‘Je moet ons zien als een loket waar een hypotheekverstrekker een opdracht naartoe stuurt. En wij leggen de opdracht dan weer neer bij een lokale makelaar of taxateur. Het hele proces van verkoop wordt door ons begeleid.’

Qalumma als toepassing voor:

De oplossing

Qalumma + Makelaars Netwerk

Waar behoefte aan was, was een platform waarin opdrachten gezet konden worden met de mogelijkheid om vast te leggen wat wilden en moesten. Waaruit iedereen de juiste informatie zou ontvangen én waarbij workflow zou ontstaan. En dat is gelukt. Rutger: ‘Ons volledige operationele proces hebben we in Qalumma ondergebracht. Een medewerker ziet een opdracht binnenkomen in Qalumma en zet deze uit. Bij de opdracht staat gelijk een omschrijving en de opdracht wordt gekoppeld aan een taxateur en makelaar. De betreffende opdrachtgever en contactpersoon zijn ook direct verwerkt in Qalumma. En alle informatie omtrent de woning, zoals de verkoopbrochures en taxaties zijn vastgelegd. Alle communicatie staat erin en ook de facturatiegegevens.’ Dankzij de grote hoeveelheid informatie die is ondergebracht in Qalumma, ontstaat workflow. ‘Bij nieuwe opdrachten krijgen de medewerkers notificaties. Zij zetten de opdracht uit waardoor de volgende persoon een melding krijgt. Iedereen kan in Qalumma de status zien en door het uitvoeren van werkzaamheden verandert de status automatisch. Natuurlijk worden alle deadlines en overige informatie vanuit Qalumma gegenereerd; medewerkers kunnen altijd handelen naar aanleiding van de informatie uit Qalumma.’

Anders denken en anders doen

Makelaars Netwerk begon klein in Qalumma. Inmiddels is door de tijd heen het opdrachtdossier substantieel uitgebreid en aangepast op basis van interne en externe wensen van opdrachtgevers. Dit heeft Makelaars Netwerk grotendeels zelf gerealiseerd. Rutger: ‘Qalumma werkt tamelijk intuïtief; mijn collega en ik snapten het vrij snel en konden wijzigingen zelf doorvoeren. Maar inmiddels wordt ons platform complexer en hebben we af en toe iemand nodig die nét even wat meer weet over hoe Qalumma voor ons is opgebouwd.’ Gelukkig is dat een service die Qalumma ook biedt.

De flexibiliteit om alle informatie in Qalumma te kunnen bewaren en te rapporteren was heel belangrijk voor Makelaars Netwerk. Evenals het aantoonbaar kunnen voldoen aan de veranderende vraag van opdrachtgevers om informatie. Dit heeft ervoor gezorgd dat Makelaars Netwerk inmiddels het leeuwendeel van de hypotheekverstrekkers als klant heeft mogen verwelkomen. Rutger: ‘Dat Qalumma zo gemakkelijk aan te passen is, werkt ideaal. Ik kan nu iets verzinnen dat er binnen twee uur in staat.’ 

De impact

Rutger omschrijft Qalumma als een goed en werkbaar platform, waar je zelf invloed op hebt. ‘Dat werkt prettig én geeft comfort; je hebt zelf de volledige controle.’

Ook jouw bedrijfsproces efficiënter maken met Qalumma?