Qalumma vindt het uiterst belangrijk om vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met door u verstrekte gegevens. Bij de uitvoering van onze activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens voor Qalumma dan ook zeer belangrijk. Qalumma conformeert zich daarom aan wet- en regelgeving te weten de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De zorgvuldigheid geldt uiteraard ook voor uw persoonsgegevens die u eventueel op deze website invult. Qalumma heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Indien u (e-)mailings ontvangt van Qalumma, zijn uw zakelijke adresgegevens opgenomen in de relatiedatabase van Qalumma. Door u aan te melden voor de nieuwsbrief geeft u toestemming tot het actief gebruiken van uw gegevens door Qalumma.

Qalumma houdt u graag op de hoogte van haar activiteiten en aanbiedingen, onder meer via post, e-mail of telefoon. Qalumma verstuurt met enige regelmaat nieuwsbrieven via e-mail. Heeft u zich in het verleden ingeschreven voor onze nieuwsbrief maar wilt u deze informatie niet of niet langer ontvangen, stuur dan een bericht naar info@qalumma.com. Wilt u uw gegevens bij ons inzien of corrigeren, neem dan contact met ons op.

Dit privacy statement is niet bedoeld als overeenkomst en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Cookies

Qalumma gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Qalumma gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Naam: _utma
Soort cookie: analytisch
Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Naam: _utma
Soort cookie: functioneel
Cookie: Google Analytics
Functie: Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert.
Bewaartermijn: 2 jaar

Naam: _utma
Soort cookie: marketing
Cookie: Google Analytics
Functie: Marketing cookies helpen ons om jou op onze website en die van derden persoonlijke aanbevelingen en advertenties te laten zien.
Bewaartermijn: 2 jaar

Wij gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en deze dienst en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologiedienst die ons helpt de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bijv. hoeveel tijd ze doorbrengen op welke pagina’s, welke links ze kiezen om op te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, enz.) en dit stelt ons in staat onze dienst te bouwen en te onderhouden met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en opgeslagen in een niet-geïdentificeerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaatidentificatie), browserinformatie, geografische locatie (alleen land) en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om de namens ons verzamelde gegevens te verkopen.

Voor meer details, zie de ‘over Hotjar’ sectie van Hotjar’s support site.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij verzoeken om informatie en/of bij de aanvraag van software en/of dienst van Qalumma worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door Qalumma verwerkt voor het sturen van informatie of voor het aangaan en uitvoeren van offertes en overeenkomsten. Verder worden de gegevens gebruikt voor het beheren van de daaruit voortvloeiende zakelijke (business-to-business) relaties met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op het vergroten van het klantenbestand. Qalumma kan deze gegevens ook gebruiken om u te informeren over relevante producten of diensten. Zoals eerder gezegd geldt dat elke verwerking in overeenstemming is met de wet en gedragscodes en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze geschiedt. Persoonsgegevens die wij verwerken zijn onder andere en mogelijk: voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch, locatiegegevens, gegevens over uw activiteiten op onze website, gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk), internetbrowser en apparaat type.

Recht van verzet

Indien u geen prijs stelt op schriftelijke, telefonische en/of elektronische informatie over onze producten of dienstverlening, dan kunt u dit schriftelijk bij ons melden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Qalumma neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Qalumma) tussen zit.

Wijzigingen

Qalumma behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente informatie.

Disclaimer

Qalumma zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft ter zake geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Qalumma aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot www.qalumma.com of uit het uitgaan van informatie die op de site wordt verstrekt.

De inhoud van deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Er mag niets van gekopieerd en/of aan veranderd worden zonder toestemming vooraf van Qalumma. Toestemming kan worden verleend voor niet-commerciële doeleinden met volledige bronvermelding. Het eigenaarschap van www.Qalumma.com ligt volledig bij Qalumma. De op deze website afgebeelde gegevens waar onder andere onder begrepen logo’s, teksten, foto’s, illustraties en grafisch materiaal zijn eigendom van Qalumma en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.

Verwijzingen naar andere websites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Qalumma geeft geen enkele garantie voor de inhoud van dergelijke websites en kan hiervoor ook geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wie zijn wij ?

Qalumma Technologies B.V. (kortweg Qalumma) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.qalumma.com/

Van ’t Hoffstraat 26B 3863 AX Nijkerk

088-7771177